Menu
Panorama
Zapytanie ofertowe - ochrona
 


Polski Związek Kolarski zaprasza do składania ofert na usługę kompleksowej ochrony obiektu i mienia należącego do PZKol.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy usługi kompleksowej ochrony i monitoringu obiektu i mienia należącego do Polskiego Związku Kolarskiego, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków.

Wykonawca będzie zobowiązany do ochrony i monitoringu budynku toru kolarskiego oraz znajdującego się na jego terenie mienia 24 h 7 dni w tygodniu.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie następujących czynności:

a) pełnienie dyżuru w określonym miejscu i czasie

b) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu

c) zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego obiektu oraz zapobieganie próbom kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz i na zewnątrz chronionego obiektu,

d) informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą, włamaniem,

e) sprawdzenie stanu zabezpieczenia pomieszczeń,

f) reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami przeciwpożarowymi, antywłamaniowymi, elektrycznymi i centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnymi,

g) niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronionego obiektu,

h) dokonywanie stałych i regularnych obchodów chronionego obiektu,

i) zapewnienia niezbędnych ilości środków łączności radiowej, (czyli co najmniej jeden środek łączności radiowej dla każdej z osób strzegących) przeznaczonych dla osób wykonywujących niniejsze zamówienie, która umożliwi stały kontakt tych osób z dyspozytorem;

j) wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i ppoż, instrukcji ochrony obiektu, warunków umowy, regulaminów i uzgodnień pomiędzy stronami;

k) bieżące prowadzenie książki służby, dokumentowanie zdarzeń (notatka służbowa, raport);

l) posiadanie własnej częstotliwości radiowej;

m) obsługa monitoringu, systemu alarmowego oraz archiwizacja danych pochodzących z monitoringu;

n) podejmowanie interwencji przy użyciu sił własnych i środków dopuszczonych prawem;

o) niezwłoczne powiadamianie pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego i organów ścigania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, wypadku lub ujawnienia przestępstwa;

p) informowanie o zdarzeniach przedstawiciela zleceniodawcy bezpośredniego przełożonego;

q) pełnienie dyżuru w ustalonym umundurowaniu;

r) zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona interesów Zleceniodawcy;

Wykonawca zapewni środki łączności między wszystkimi pracownikami pełniącymi dyżury oraz grupą interwencyjną.

Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie usług osobie trzeciej (podwykonawcy).

Wykonawca będzie musiał obsadzić obiekt toru kolarskiego 2 (dwoma) pracownikami 24h/dobę 7 dni w tygodniu.

Wykonawca będzie realizował zamówienie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z czternastodniowym terminem wypowiedzenia. Oferty można składać osobiście w siedzibie Polskiego Związku Kolarskiego w Pruszkowie przy Ul. Andrzeja 1 lub mailowo na adres marketing@pzkol.pl do dnia 13.02.2017r. do godz. 11:00.

 
Lokal gastronomiczny do wynajęcia - Tor Kolarski
 


Polski Związek Kolarski informuje, że do wynajęcia jest lokal z przeznaczaniem do działalności gastronomicznej o powierzchni 235 m (bezpośrednio od właściciela).

Lokal znajduje się w Pruszkowie w jednym z najbardziej rozwijających się miast na Mazowszu, na torze kolarskim przy ul. Andrzeja 1. Atrakcyjne położenie obiektu w bliskości terenów zielonych przyciąga w jego okolice mieszkańców Pruszkowa i okolic. W bezpośrednim sąsiedztwie usytuowany jest basen i hotel.

Dogodna komunikacja: 200 m do stacji WKD, 15 min od lotniska Chopina. Pruszkowski tor kolarski jest jedynym takim obiektem w Polsce. Przez okrągły rok trenuje tu kadra narodowa, kluby kolarskie z całej Polski oraz kluby zagraniczne. Kilkanaście razy w roku odbywają się zawody w kolarstwie torowym, które przyciągają rzesze zawodników.

Wieczorami prężnie działa tu wypożyczalnia rowerów dla amatorów, nauka jazdy na rolkach dla dzieci i dorosłych, a obiekt tętni życiem.

Lokal posiada: rozbudowane zaplecze gospodarcze, socjalne, dwa oddzielne wejścia, szatnia, dwie toalety (dodatkowa dla osób niepełnosprawnych), winda osobowa i towarowa.

Do dyspozycji gości: jasna sala restauracyjna z dużymi oknami, przestronny taras znajdujący się nad głównym wejściem do obiektu, z którego rozciąga się panorama okolicy (atrakcyjny szczególnie w porze letniej) oraz obszerny parking.

Lokal jest ogrzewany, posiada instalację elektryczną i wentylacyjną oraz rozprowadzone przewody głośnikowe.

Dodatkowo do dyspozycji internet bezprzewodowy dostępny w całym obiekcie.

Możliwość aranżacji wnętrza!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia lokalu.

Właścicielem lokalu jest Polski Związek Kolarski.

Kontakt 22 738 83 94/95.

 
Arena Pruszków Sp.z o.o. ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków
tel. (022) 738-83-94, (022) 738-83-95;
e-mail:
2008 BGŻ BNP PARIBAS Arena. All rights reserved
Projekt & cms: www.zaler.pl